Airsoftový tábor v Náměšti nad Oslavou

Místo konání
LDT JISKRA, Velké Pole 47, Náměšť nad Oslavou 675 71, okres Třebíč
Doporučený věk
10–18 let
Odjezdová místa
Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Humpolec, Hradec Králové, Bratislava

Vážení rodiče,
s novou sezónou přecházíme na nový systém přihlašování dětí. Po přihlášení do systému můžete zaregistrovat své děti na náš tábor a sami si vybrat zaměření a příplatkové aktivity. V systému budete mít ihned přehled o přihlášení, fakturách a dalších novinkách na našem táboře. Do budocna již bude stačit jedno kliknutí pro přihlášení dítěte na další tábory a nebudete již muset vše znovu vyplňovat a zakládat.

TYTO TÁBORY NAJDETE I V NAŠICH DALŠÍCH AREÁLECH.

O airsoftovém táboře

Airsoftové tábory patří k nejoblíbenějším v naší nabídce. Každého turnusu se účastní v průměru 80 dětí. I když většinu účastníků tohoto tábora tvoří chlapci, na žádném turnusu nechybí ani několik děvčat. Program kempu je vždy přizpůsoben jak začátečníkům, tak i zkušeným hráčům.

Děti jsou rozděleny do airsoftových čet dle zkušeností s airsoftem tak, aby byly oddíly vždy vyrovnané a mohly proti sobě rovnocenně hrát. Každá jednotlivá skupina tak zahrnuje menší i větší děti, začátečníky i zkušené hráče. Menší děti a začátečníci mohou mít v případě vlastního zájmu volnější program doplněný o klasické táborové aktivity, stejně tak tuto možnost můžou využít všichni ostatní účastníci airsoftového tábora.

Věkové omezení na airsoftovém táboře: S ohledem na bezpečnost je spodní věková hranice pro přijetí na tábor 10 let! Stejně tak prosím berte při přihlašování dítěte na vědomí, že se jedná o tábor fyzicky nejnáročnější a programovou náplň tohoto kempu tvoří po většinu dne pohybové aktivity.

Program airsoftového tábora

Každý účastník tohoto tábora hraje airsoft přibližně polovinu každého dne, samozřejmě v závislosti na počasí. Na začátku tábora účastníky seznámíme s bezpečnostními pravidly, správnou manipulací se zbraní a dalším vybavením, vysvětlíme pravidla airsoftových her a naučíme taktiku individuální a týmové hry. Každé ráno začínají děti rozcvičkou. Protože jde o tábory s vojenskou tematikou, čekají účastníky airsoftového kempu také společné nástupy, na kterých se dozví, co bude náplní programu konkrétního dne, výsledky her a v některých případech mohou také společně s vedoucími dělat kliky či dřepy, vždy ale s ohledem na počasí a zdraví účastníků, které je pro nás naprostou prioritou. Večery bude airsoftový tábor často trávit vlastními programy, jakými jsou například táboráky, bojové taktiky, výcvik boje, večerní hry. Pokud však děti budou chtít, můžou se účastnit celotáborového programu.

Program tábora lze shrnout do dvou oblastí: airsoftové hry a doplňkový program airsoftového tábora.

Airsoftové hry: probíhají mezi četami na několika hřištích v blízkém okolí tábora, vždy však v lesním terénu. Některé hry mají předem daný scénář. Výsledky her se zaznamenávají do bodování a na konci turnusu se uskuteční slavnostní vyhlášení nejlepší čety. V době, kdy četa není na hracím poli, probíhá doplňkový program.

Doplňkový program airsoftového tábora: tvoří řada aktivit s milaitary tematikou, například zdravověda, topografie (teorie – praxe), sebeobrana, střelnice a základní manipulace s dlouhou a krátkou zbraní, promítání tematických filmů, přednášky se zaměřením na výstroj a výzbroj, přežití (stavba přístřešků, rozdělávání ohně), taktika boje v zástavbě, taktika boje v otevřeném prostoru, v lese, překonávání umělých a přírodních překážek, mise mimo tábor apod.

Vzorový denní harmonogram airsoftového tábora:

7:00 Budíček
7:30 – 7:45 Rozcvička (krátký běh okolo chatek, protahování)
8:00 – 8:45 Snídaně
9:15 Společný nástup a příprava na program
9:30 – 12:00 Hra airsoft (čety Alfa, Bravo) / Zdravověda (čety Charlie a Delta)
12:00 – 15:00 Polední klid
12:40 Oběd
15:00 Společný nástup a příprava na program
15:30 – 18:00 Hra airsoft (čety Charlie, Delta) / Zdravověda (čety Alfa a Bravo)
18:00 – 20:00 Večerní klid
18:30 Večeře
20:00 Celotáborový program / Oddílový večer
22:00 – 22:15 Ukončení programu a večerka

* program prosím berte pouze jako vzorový, každý turnus je odlišný, stejně tak program denně upravujeme v závislosti na příplatkových aktivitách a počasí
* každý den mají děti i dopolední a odpolední svačinu, obě probíhají v rámci programu v 10:45 a 16:30
* v případě vysokých teplot může být vynechána rozcvička a program bude začínat v dřívějších hodinách
* v rámci některých turnusů může být z důvodu programu zkrácen polední klid

Volný čas, doplňkové a celotáborové programy

V areálu LDT Jiskra Náměšť pořádáme současně několik táborů s různým zaměřením. Snažíme se o to, aby děti netrávily čas pouze ve svém oddíle, ale aby se setkávaly i s dětmi z ostatních táborů. Mezi dětmi probíhá interakce zejména v odpoledním klidu a na večerním programu.

Kolektivní sporty: Máme připraveno spoustu kolektivních her a soutěží pro celý tábor. Nebude chybět fotbal, volejbal, ani plavání. K dispozici máme dvě hřiště a velký bazén.

Hry, soutěže, relax a zábava: Jako na každém správném táboře ani u nás nebudou chybět celotáborové hry a plno soutěží. Odpoledne je vyhrazeno především sportovním aktivitám a koupání v bazénu.

Večerní program: Každý večer je na výběr z několika aktivit od bláznivých show přes diskotéky, scénky vedoucích i dětí, až po táboráky a sportovní turnaje. Poslední večer každého turnusu nás čeká prodloužený program, kde děti mohou předvést, co se na táboře naučili. Budeme vyhlašovat vítěze táborových soutěží a disciplín, rozdávat ceny oddílům i jednotlivcům.

Airsoftová výbava

Pokud máte airsoftovou výbavu: Přibližně polovina dětí přijíždí na tábor s vlastní airsoftovou zbraní a ochranným oděvem. Pokud si dítě chce přivézt vlastní výbavu, doporučujeme AEG zbraň s nabíječkou, kanady nebo pevnou kotníkovou obuv do lesa, maskáče a rukavice. Z důvodu bezpečnosti je nutné, aby mělo dítě ochranu obličeje – obličejovou masku nebo ochranné brýle a šátek na obličej. V případě ochranných brýlí je nutný písemný souhlas rodičů. Pokud má účastník vlastní zbraň, může si přivézt i vlastní kuličky, avšak s ohledem na údržbu zbraní je nesmí poskytovat dalším táborníkům. Na táboře máme dostatečné množství kuliček, které si můžete kdykoli dokoupit za běžné ceny.

Pokud airsoftovou výbavu nemáte: Ve výbavě máme k zapůjčení AEG zbraň (G36), obličejovou masku s termálním sklem a maskáče s blůzou. Poplatek za půjčení výbavy na jeden turnus je 300 Kč (12 €). Výbavu si můžete objednat v přihlášce na tábor. Doporučujeme si s sebou vzít vlastní opasek do kalhot, šátek a střelecké rukavice.

Airsoftové kuličky: V základní ceně tábora je 2000 ks kuliček. Toto množství vystačí většině dětí přibližně na polovinu tábora. Jelikož se spotřeba kuliček u každého hráče liší, doporučujeme, aby s sebou děti měly kapesné (cca 500 - 800 Kč) na případný dokup. Kuličky prodáváme za běžné ceny.

Bezpečnost

Bezpečnost při manipulaci se zbraněmi: Všechny zbraně, ať už vlastní nebo námi zapůjčené, jsou uskladněny v technickém skladu, ke kterému má přístup pouze technik a vedení tábora. Zbraně se dětem vydávají vždy před hrou a po skončení hry se opět odevzdávají do skladu.

Bezpečnost při airsoftových hrách: Není klišé zdůraznit, že bezpečnost dětí na našich táborech je pro nás prioritou číslo jedna. Airsoftové tábory pořádáme od roku 2009. Každý rok se jich účastní přes 1000 dětí. Za tuto dobu se nestal při airsoftové hře žádný vážnější úraz, pomineme-li oděrky, modřiny a ulomený zub. Vedoucí při hrách dbají na bezpečnost, zejména na nošení ochranných pomůcek, a diskvalifikují ze hry děti, které bezpečnostní pravidla porušují.

Další bezpečnostní opatření: Dětem je výslovně zakázáno mít po dobu pobytu u sebe nože, jakékoli střelné zbraně, paralyzéry, předměty k rozdělání ohně či další vybavení, které by mohlo při neopatrné manipulaci vlastníkem nebo jiným táborníkem ohrozit bezpečnost a zdraví sama sebe či ostatních účastníků tábora. Pokud se i přesto rozhodnete dětem některé z výše zmíněných předmětů na tábor opatřit, upozorněte je, že jsou při nástupu k pobytu povinné je odevzdat svému vedoucímu či jednomu z hlavních vedoucích tábora, který mu jej v případě, že budou pro výkon některé z táborových aktivit potřebné na nutnou dobu vydá, a poté definitivně vrátí při odjezdu účastníka z tábora domů.

Naše fotky Naše videa

www.taboreni.cz

Letní tábory Agentury7

Lyžařský tábor Agentury7

Chata Malá Rennerovka

Dvorská bouda

Hotel Vápenka

Hotel Maxov

Hotel Museum

Hotel William

RS Náměšť nad Oslavou

Botel Vodník