Pro personál – dokumenty ke stažení

Vážení uchazeči o práci na dětských táborech
Agentury7.cz s.r.o.,

Vážení uchazeči o práci na dětských táborech Agentury7.cz s.r.o.,

jsme rádi, že jste se rozhodli spolupracovat právě s námi. Každý rok hledáme nové tváře do našeho týmu a každý rok jsme potěšeni, kolik talentovaných, zajímavých a kreativních vedoucích, instruktorů a provozního personálu máme možnost mezi vámi nalézt. Agentura7.cz s.r.o. má mnohaletou tradici v pořádání dětských táborů a pro udržení svých standardů a jejich zvyšování klade na personál určité nároky. Mezi ty na předních místech patří spolehlivost, ochota, flexibilita, profesionalita, komunikativnost, a především nadšení pro vykonávanou práci. Vše ostatní se od sebe můžeme vzájemně učit a dovést tak spolupráci k nejvyšší možné dokonalosti, kde výsledkem jsou plně spokojené děti, rodiče a konečně i my sami. Přejeme Vám hodně štěstí ve výběrovém řízení probíhajícím v termínech březen–červen každého roku a těšíme se na naši případnou spolupráci.

Popis pracovních postů

Instruktor (od 16 let): Post neplacený, který slouží převážně k získávání zkušeností a jejich praktickému využití. Možnost získání bonusů či benefitu. Velmi vhodná funkce pro přechod z postu klient (účastník tábora) do postu personál, či pro získání praxe potřebné pro školy, au-pair brigády, babysitting (hlídání dětí) atd. Reference pro tyto účely Agentura7.cz s.r.o. při dobré spolupráci velmi ráda na požádání poskytne.

Vedoucí (od 18 let): Standardní a všeobecně známý post přímého oddílového vedoucího. Finanční ohodnocení individuální – roli hrají zkušenosti, délka spolupráce s Agenturou7.cz pestrost dovedností, které může dotyčný nabídnout, kariérní postup atd. Možnost získání bonusů a benefitu.

Provozní personál (od 16 let): Standardní posty v realizačním týmu. V tuto chvíli hledáme pracovníky na tyto pozice:

  • Zdravotník (pro výkon této pozice je nutné být oprávněn pracovat jako Zdravotník zotavovacích akcí)
  • Kuchař / Pomocný kuchař (nutné mít platný Průkaz pracovníka v potravinářství)
  • Obsluha kiosku (nutné mít platný Průkaz pracovníka v potravinářství)
  • Fotograf (preferujeme vlastní vybavení)
  • Pracovník úklidu
  • Technik – údržbář
  • Sekretariát LDT

Finanční ohodnocení jednotlivých pracovních pozic je individuální, roli hrají zkušenosti, délka spolupráce s Agenturou7.cz s.r.o., pestrost dovedností, které může dotyčný nabídnout, kariérní postup atd. Každý zaměstnanec má možnost získat bonusy a benefity. Požadavkem pro výkon práce jsou nezbytná povolení (lékařská, hygienická, pracovní, u nezletilých od zákonného zástupce atd.). Vzdělání v oboru či praxe jsou výhodou, nikoliv však nutností.

Všechny výše zmíněné pracovní pozice lze vykonávat v našich areálech LDT Jiskra Náměšť nad Oslavou na Vysočině a západočeský areál Jitřenka Bezdružice, který nahradil táborové středisko Varvažov. Vedoucí a instruktory hledáme i na Tábor Dvorská, který probíhá na horské chatě v Krkonoších.

Upozorňujeme, že pokud se tábora budete chtít zúčastnit na jakékoli nabízené pracovní pozici, nebude již možné tábor absolvovat jako účastník/táborník.

Vyplněnou přihlášku zašlete na mail info@tabornamest.cz (pro účast v Náměšti nad Oslavou) nebo na personal@agentura7.cz (pro ostatní táborová střediska), podle toho, kterého našeho tábora se chcete zúčastnit. Pokud s námi jedete poprvé, nezapomeňte prosím připojit svou aktuální civilní fotografii. Všechny pozice jsou podmíněné zdravotní způsobilostí pro práci s dětmi. Pokud s námi jedete poprvé, potvrzení zašlete s přihláškou na tábor. Přihlášky vyřizujeme především v období březen – květen, mějte proto prosím strpení, s podrobnostmi vás budeme včas kontaktovat telefonicky či mailem.

Dokumenty ke stažení

Naše fotky Naše videa

www.taboreni.cz

Slevy

Chata Malá Rennerovka

Dvorská bouda

Hotel Vápenka

Hotel Museum

Hotel William

RS Náměšť nad Oslavou

Botel Vodník