Pro personál – dokumenty ke stažení

Vážení uchazeči o práci na dětských táborech
Agentury7.cz s.r.o.,

Vážení uchazeči o práci na dětských táborech Agentury7.cz s.r.o.,

jsme rádi, že jste se rozhodli spolupracovat právě s námi. Každý rok hledáme nové tváře do našeho týmu a každý rok jsme potěšeni, kolik talentovaných, zajímavých a kreativních vedoucích, instruktorů a provozního personálu máme možnost mezi vámi nalézt. Agentura7.cz s.r.o. má mnohaletou tradici v pořádání dětských táborů a pro udržení svých standardů a jejich zvyšování klade na personál určité nároky. Mezi ty na předních místech patří spolehlivost, ochota, flexibilita, profesionalita, komunikativnost, a především nadšení pro vykonávanou práci. Vše ostatní se od sebe můžeme vzájemně učit a dovést tak spolupráci k nejvyšší možné dokonalosti, kde výsledkem jsou plně spokojené děti, rodiče a konečně i my sami. Přejeme Vám hodně štěstí ve výběrovém řízení probíhajícím v termínech březen–červen každého roku a těšíme se na naši případnou spolupráci.

Popis pracovních postů

Instruktor (od 16 let): Post neplacený, který slouží převážně k získávání zkušeností a jejich praktickému využití. Možnost získání bonusů či benefitu. Velmi vhodná funkce pro přechod z postu klient (účastník tábora) do postu personál, či pro získání praxe potřebné pro školy, au-pair brigády, babysitting (hlídání dětí) atd. Reference pro tyto účely Agentura7.cz s.r.o. při dobré spolupráci velmi ráda na požádání poskytne.

Vedoucí (od 18 let): Standardní a všeobecně známý post přímého oddílového vedoucího. Finanční ohodnocení individuální – roli hrají zkušenosti, délka spolupráce s Agenturou7.cz pestrost dovedností, které může dotyčný nabídnout, kariérní postup atd. Možnost získání bonusů a benefitu.

Provozní personál (od 16 let): Standardní posty v realizačním týmu. V tuto chvíli hledáme pracovníky na tyto pozice:

  • Zdravotník (pro výkon této pozice je nutné být oprávněn pracovat jako Zdravotník zotavovacích akcí)
  • Kuchař / Pomocný kuchař (nutné mít platný Průkaz pracovníka v potravinářství)
  • Obsluha kiosku (nutné mít platný Průkaz pracovníka v potravinářství)
  • Fotograf (preferujeme vlastní vybavení)
  • Pracovník úklidu
  • Technik – údržbář
  • Sekretariát LDT

Finanční ohodnocení jednotlivých pracovních pozic je individuální, roli hrají zkušenosti, délka spolupráce s Agenturou7.cz s.r.o., pestrost dovedností, které může dotyčný nabídnout, kariérní postup atd. Každý zaměstnanec má možnost získat bonusy a benefity. Požadavkem pro výkon práce jsou nezbytná povolení (lékařská, hygienická, pracovní, u nezletilých od zákonného zástupce atd.). Vzdělání v oboru či praxe jsou výhodou, nikoliv však nutností.

Všechny výše zmíněné pracovní pozice lze vykonávat v našich areálech LDT Jiskra Náměšť nad Oslavou na Vysočině a západočeský areál Jitřenka Bezdružice, který nahradil táborové středisko Varvažov. Vedoucí a instruktory hledáme i na Tábor Dvorská, který probíhá na horské chatě v Krkonoších.

Upozorňujeme, že pokud se tábora budete chtít zúčastnit na jakékoli nabízené pracovní pozici, nebude již možné tábor absolvovat jako účastník/táborník.

Vyplněnou přihlášku zašlete na mail info@tabornamest.cz (pro účast v Náměšti nad Oslavou) nebo na personal@agentura7.cz (pro ostatní táborová střediska), podle toho, kterého našeho tábora se chcete zúčastnit. Pokud s námi jedete poprvé, nezapomeňte prosím připojit svou aktuální civilní fotografii. Všechny pozice jsou podmíněné zdravotní způsobilostí pro práci s dětmi. Pokud s námi jedete poprvé, potvrzení zašlete s přihláškou na tábor. Přihlášky vyřizujeme především v období březen – květen, mějte proto prosím strpení, s podrobnostmi vás budeme včas kontaktovat telefonicky či mailem.

Dokumenty ke stažení

Naše fotky Naše videa

Slevy