Přihláška na letní tábor v Náměšti nad Oslavou

Váš zájem o účast na táboře Agentury7.cz můžete vyjádřit vyplněním formuláře na této stránce.

OD DUBNA 2011 ZASÍLÁME VEŠKERÉ PROPOZICE K TÁBORU VČETNĚ FAKTURY POUZE E-MAILEM, MÁTE-LI ZÁJEM O ZASLÁNÍ PROPOZIC POŠTOU, UVEĎTE TUTO SKUTEČNOST V KOLONCE POZNÁMKY.

Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Vyberte typ tábora
Typ tábora
Turnus
Účastník
Pohlaví
Včetně lomítka
Objednávající – rodič nebo zákonný zástupce dítěte
Bez mezer
Nevyplňujte, pokud je adresa stejná jako u účastníka
Kontakt na druhého rodiče či příbuzného
Bez mezer
Fakturační údaje

Pokud Vám tábor proplácí zaměstnavatel z FKSP, uveďte prosím fakturační údaje. Faktura bude odeslána poštou přímo plátci pobytu a v kopii na Váš email.

Další údaje, které musí faktura dle podmínek zaměstnavatele obsahovat
Doprava
Příplatkové aktivity
Velikost trička
Garance vrácení peněz při storno pobytu

V případě zrušení tábora se Agentura7.cz zavazuje dostát storno podmínek. Cena za Garanci činí 190 Kč (8 €).

Anketa
Jak jsi nás našel/našla?

Všechny odpovědi budou slosovány o výběr dvou volitelných aktivit zdarma.

Poskytované slevy na tábor

 • Sleva za kombinaci táborů nebo turnusů v jednom roce: 500 Kč (20 €) – Podmínkou je účast na dvou a více turnusech v jednom roce. Sleva bude odečtena od ceny druhého a dalších táborů.
 • Sleva za sourozence: 300 Kč (12 €)
 • Při uhrazení plné ceny tábora do 31. 12. 2021: sleva 500 Kč (20 €)
 • Při uhrazení plné ceny tábora od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022: 300 Kč (12 €)
 • Sleva pro děti z dětských domovů je individuální dle počtu dětí.
 • Sleva vetší skupiny je individuální dle počtu dětí.

Platební možnosti

Pokud hradí rodič / zákonný zástupce:

1. Bezhotovostním převodem z účtu na bankovní účet: 1387437198/2700 UniCredit Bank, variabilní symbol číslo faktury.

Pro platbu v eurech: IBAN: CZ7827000000001387542457.

2. Vkladem na účet: 1387437198/2700 UniCredit Bank, variabilní symbol číslo faktury.

3. Složenkou typu A, k dostání na každé poště, číslo účtu: 1387437198/2700 UniCredit Bank. Variabilní symbol číslo faktury.

Platbu složenkou nelze využít pro platbu ze Slovenska!

Pokud hradí zaměstnavatel:

1. Fakturou vystavenou námi na základě Vaší písemné objednávky, plátcem může být Vaše firma nebo podnikový výbor odborové organizace. Přesnou adresu odběratele je třeba v objednávce uvést. V případě platby přes zaměstnavatele se neplatí záloha, je nutno uhradit celou fakturu.

Termín plateb

Zálohu 1500 Kč zaplaťte prosím do 14 dní po obdržení písemného potvrzení přijetí přihlášky. Doplatek proveďte nejpozději 30 dní před začátkem daného turnusu. Nedodržení platebních termínů bez předchozí domluvy může být považováno za ztrátu zájmu a následováno zrušením přihlášky.

Storno podmínky

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 1000 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 1500 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 2500 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: storno poplatek 100 % ceny tábora
 • Zrušení přihlášky ze zdravotních důvodů: storno poplatek 500 Kč (nutný doklad od lékaře)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: storno poplatek 100 % z ceny tábora (kouření, alkohol, krádeže apod.)
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 100 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity.
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: storno poplatek 100 % z ceny tábora
 • V případě náhradníka z Vaší strany: 0 Kč

Garance vrácení peněz při storno pobytu

(pro klienty, kteří využili příplatek 190,-Kč - garance storna při objednání tábora)

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 750 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 1250 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: storno poplatek 2000 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky ze zdravotních důvodů: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora (je potřeba doložit doklad od lékaře)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: vracíme 100 Kč den a nevyužité příplatkové aktivity (kouření, alkohol, krádeže apod.)
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 200 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity.
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: vracíme 200 Kč den a nevyužité příplatkové aktivity
 • V případě náhradníka z Vaší strany: storno poplatek 0 Kč

Způsob vrácení plateb

Všechny žádosti o vrácení peněz podejte laskavě písemně včetně zrušení pobytu. Veškeré storno platby a vratky se vyřizují po skončení celé akce s tím, že Agentura7.cz si vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 31. 10. 2022.

Naše fotky Naše videa

www.taboreni.cz

Lyžařský tábor Agentury7

Chata Malá Rennerovka

Dvorská bouda

Hotel Vápenka

Hotel Maxov

RS Varvažov

RS Náměšť nad Oslavou

Botel Vodník