Přihláška na lyžařský tábor Maxov

Platební podmínky

 • Platbu proveďte poštovní poukázkou A na konto Agentura7.cz – UniCredit Bank 1387437198/2700. Vyplní se pouze jméno účastníka a jako variabilní symbol číslo faktury.
 • Převodním příkazem na konto Agentura7.cz - UniCredit Bank 1387437198/2700. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.
 • Vkladem na účet Agentury7.cz UniCredit Bank 1387437198/2700 na kterékoli pobočce UniCredit Bank jako variabilní symbol používejte číslo faktury
 • Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto Agentury7.cz (UniCredit Bank 1387437198/2700), v tomto případě se neplatí záloha.

U veškerých plateb prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.

Agentura7.cz se v souladu s § 5 odst. 1 a násl. zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora a pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Termín plateb

Zálohu 1500 Kč zaplaťte prosím do 14 dní po obdržení písemného potvrzení přijetí přihlášky. Doplatek proveďte nejpozději 30 dní před začátkem daného turnusu. Nedodržení platebních termínů bez předchozí domluvy může být považováno za ztrátu zájmu a následováno zrušením přihlášky.

Storno podmínky

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 1000 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 1500 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 2500 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: storno poplatek 100 % ceny tábora
 • Zrušení přihlášky ze zdravotních důvodů: storno poplatek 500 Kč (nutný doklad od lékaře)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: storno poplatek 100 % z ceny tábora (kouření, alkohol, krádeže apod.)
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 100 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity.
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: storno poplatek 100 % z ceny tábora
 • V případě náhradníka z Vaší strany: 0 Kč

Garance vrácení peněz při storno pobytu

(pro klienty, kteří využili příplatek 190,-Kč - garance storna při objednání tábora)

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 750 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 1250 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: storno poplatek 2000 Kč - zrušení musí být zasláno písemnou formou na email poskytovatele
 • Zrušení přihlášky ze zdravotních důvodů: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora (je potřeba doložit doklad od lékaře)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: vracíme 100 Kč den a nevyužité příplatkové aktivity (kouření, alkohol, krádeže apod.)
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 200 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity.
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: vracíme 200 Kč den a nevyužité příplatkové aktivity
 • V případě náhradníka z Vaší strany: storno poplatek 0 Kč

Způsob vrácení plateb

Všechny žádosti o vrácení peněz podejte laskavě písemně včetně zrušení pobytu (postačí i e-mailem). Veškeré storno platby a vratky se vyřizují po skončení celé akce s tím, že Agentura7.cz si vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 1. 5. 2023.

Naše fotky Naše videa

www.taboreni.cz

Slevy

Chata Malá Rennerovka

Dvorská bouda

Hotel Vápenka

Hotel Museum

Hotel William

RS Náměšť nad Oslavou

Botel Vodník