Příspěvky na tábor

Praha 5 a Praha 6 spouští dva nové programy

V rámci nich podpoří radnice MČ Praha 5 a Praha 6 své děti finančním příspěvkem na tábory, příměstské tábory, sportovní soustředění a kempy.

U Prahy 5 je výše příspěvku 1 000 Kč na jedno dítě do 18 let, u Prahy 6 je to 600 korun. Oba programy startují již 3. května a budou probíhat do 26. srpna 2021 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků, celkem se v obou programech rozdělí více než 3 miliony korun.

Příspěvek je možno použít na úhradu části nákladů na pobytový nebo příměstský tábor, soustředění či sportovní, pohybovou, vzdělávací, kulturní, jazykovou, rukodělnou a obdobně zaměřenou aktivitu.

Podmínkou je trvání v délce minimálně 4 po sobě následujících dní v průběhu letních prázdnin, věk dítěte do 18 let a trvalé bydliště na území příslušné městské části.

Rodiče dětí se mohou do Aktivního města registrovat na adrese www.aktivnimesto.cz, kde také naleznou podrobnější informace.

Zdravotní pojišťovny, které poskytují příspěvky na dětské letní tábory v roce 2021

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 211

Příspěvek: 500 Kč / rok
Název příspěvku: Letní sportovně pohybový pobyt

 • Určený pro pojištěnce ve věku 4 - 18 let. Letní sportovně pohybový pobyt konaný v období 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál potvrzení organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem organizátora.
 • www.zpmvcr.cz

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 201

Příspěvek: 500 Kč / rok
Název příspěvku: Školní sportovní a ozdravný pobyt nebo letní sportovní pobyt

 • Určený pro pojištěnce ve věku 4 - 18 let. Letní sportovně pohybový pobyt konaný v období 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením.
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál potvrzení organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem organizátora.
 • www.vozp.cz

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207

Příspěvek: 500 Kč / rok
Název příspěvku: Letní a příměstské tábory, sportovní a pohybové kroužky

 • Určený pro pojištěnce ve věku 4 - 18 let. Letní sportovně pohybový pobyt konaný v období 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021
 • Doložit formulář, který je ke stažení na internetových stránkách a přiložte originál potvrzení organizátora akce. Čerpání bonusů je možné i online pomocí VITAKARTY.
 • www.ozp.cz

 

Česká průmyslová zdravotní POJIŠŤOVNA 205

Příspěvek: 1000 Kč / rok
Název příspěvku: Letní tábory

 • Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně. Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory.
 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit i průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list). Potvrzení o účasti na letním táboře - Formulář. Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu.
 • www.zpskoda.cz

 

RBP, zdravotní pojišťovna 213

Příspěvek: 1000 Kč / rok
Název příspěvku: Letní prázdninový pobyt

 • Je určený dětem od 6-ti let po dobu základní školní docházky přispějeme na letní prázdninový tábor na území ČR nebo SR. Musí trvat minimálně 7 dní a být organizován školou, sportovní nebo zájmovou organizací.
 • Potvrzení o účasti ve škole v přírodě nebo na prázdninovém pobytu od školy nebo organizátora akce.
 • www.rbp213.cz

Přihlaste se na tábor Agentury7!

Letní tábor 2019 jižní ČechyLetní tábor 2019 VysočinaLetní tábor 2019 Krkonoše

Naše fotky Naše videa

www.taboreni.cz

Slevy

Chata Malá Rennerovka

Dvorská bouda

Hotel Vápenka

Hotel Museum

Hotel William

RS Náměšť nad Oslavou

Botel Vodník